Lärande utan gränsers bilder och texter från Bangladesh.

Ett tips är att använda bild och text i barngrupp/elevgrupp eller dela den till andra som är intresserade.