september 2019
Nyhetsbrev till dig

Förskolorna/fritidshemmet

Målet för våra förskolor i Bangladesh är att förbereda barnen för skolan.
Sunflower, organisationen som driver förskolorna med vårt stöd,
rapporterar att just nu är det 60 barn vid dessa förskolor.
Förskolorna ligger på landsbygden i nord-västra Bangladesh i ett område där uppmuntran till och förberedelse för skolgång behövs.

Förskolebarnen sjunger, dansar, målar och lär sig alfabetet både på Bangla och engelska samt att räkna.
På våra förskolor används samma läroplan som för offentliga förskolor. 
Nytt för i år är att det på ena förskolan har öppnat Fritidsverksamhet
eller coaching som Sunflower kallar det.

Coachingen handlar om att elever som tidigare har gått i förskolan får hjälp och stöd för att klara av utbildningen i den offentliga skolan. Detta kan till exempel handla om läxhjälp.

Skolorna

Målet för våra skolor i syd-västra delen av Bangladesh är att ge barnen en grundutbildning som gör det möjligt att få plats i och klara av sin fortsatta skolgång efter klass 5.
För att uppnå detta finns det egna klasser som följer elevernas ålder, men också klasser för de som av en eller annan anledning inte klarade av skolan och har slutat innan de gjorde klart 5an.
Över 90% av eleverna som har gått i de skolor som Agrogoti driver med stöd från oss klarar av sin 5-åriga grundutbildning och fortsätter vidare i det offentliga skolsystemet.

Varje halvår görs en utvärdering av skolan där elever, lärare och föräldrar får uttala sig. Här kommer några av kommentarerna;
We like our school because madam teach us and loves us” student
“ I feel enjoyment and are proud as a teacher. When I see my students do better I become happy” teacher
“ I have visited the school many times and the teacher is very responsible” parent

Problem som tas upp i utvärderingen är att det behövs flera aktiviteter för både elever och föräldrar, elever som bor långt från skolan har problem att ta sig dit under regnperioden och att samtal om etiska och sociala aspekter behöver göras.

 

Ditt engagemang

Det är tack vare ditt engagemang som vi har möjlighet till kontakt med och stöd för skolor i Bangladesh. Hoppas att du och din skola fortsätter att köpa väggalmanackor, sälja fika i personalrum, organisera julmarknader och framförallt använda Bangladesh som exempel i undervisning och samtal. Rapportera gärna vad ni gör till larandeutangranser@gmail.com så tar vi med det i ett nyhetsbrev. Om du behöver inspiration från andra så finns tidigare nyhetsbrev på hemsidan www. globallearning.com.

Vill du eller någon du känner
annonsera i 2020 års väggalmanacka f
rån
Lärande utan gränser och ActInstead så hör av er!