Förskolan i Kishorgonj


Välkommen till Global learning

Lärande utan gränser


Just nu har vi 12 klasser på 6 skolor i Satkhira, samt 1 förskolegrupp och ett fritidshem i Dinajpur. Våra skolor fortsätter med ”distansundervisning” genom att lärarna kommer hem till eleverna med uppgifter. Vi hoppas skolorna snart kan öppna igen, men vår lokala samarbetsorganisation har klokt beslutat att följa det de offentliga skolorna gör.

finns mer att läsa i aktuellt NyhetsbrevGlobal learning/Lärande utan gränser är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som är öppen för alla som är intresserade av utvecklingssamarbete med utbildning och lärande i fokus.

Föreningen arbetar för att stärka engagemanget för utvecklingsfrågor bland alla som verkar inom utbildningssektorn. Föreningen har som uttalad målsättning att utveckla och stödja projekt kring formellt och informellt lärande i utvecklingsländer.
Läs mer om vårt samarbete i Bangladesh och om våra projekt.

Arbetet med internationalisering och att utveckla kunskap om "hållbar utveckling" har under de senaste decennierna varit ett centralt inslag i det svenska skolväsendet. Att stödja och arbeta med utvecklingsprojekt i ett annat land medför att kunskaperna ökar om det globala samhället och dess förutsättningar.

Genom att förankra ett utvecklingsprojekt i skolvardagen skapas även möjligheter att i praktisk handling visa solidaritet med barn och ungdomar i andra samhällen. Samtidigt skapas förutsättningar för att fördjupa förståelsen av en god utbildning och betydelsen av det "livslånga lärandet" även i Sverige.