RAPPORT FRÅN SKOLAN I KANDAPARA, 2006


RAPPORT TILL LÄRANDE UTAN GRÄNSER/GLOBAL LEARNING EFTER BESÖK PÅ DE 4 NFP-SKOLOR SOM FÖRENINGEN GER EKONOMISKT STÖD 29/11-15/12 2006
(bilder: Kristina Tannerfalk)

NFP - skolorna finns i byarna Kandapara, Glora, Burundi och Janna i District Manikganj i Bangladesh.
Skolorna startade i januari-februari 2006. Varje skola är disponerad för 30 elever och 1 lärare.
Skolornas upptagningsområde är från den by skolan är placerad i och närmaste omgivning. Skolorna vänder sig till de barn som av olika anledningar lämnar den statliga skolan eller aldrig ges tillfälle att börja.


Intag av elever sker i samarbete mellan HRDC/Proshika, föräldrar, lärare och Proshikamedlemmar i byn. Detsamma gäller själva skolverksamheten. Den grundläggande utbildningen kan genomföras på 3 år istället för de 5 år som den statliga skolan tar i anspråk.
Med en annorlunda pedagogik som beaktar och tar till vara elevernas erfarenheter och även låter eleverna arbeta självständigt och uppsökande blir resultaten av undervisningen mycket bra. Detta vet man sedan tidigare erfarenhet av att driva NFP-skolor.
Man har också erfarenhet av att många av dessa elever fortsätter på "Secondary Level" i den statliga skolan, i klass 6, och klarar sig bra.
Man har möten en gång i månaden med föräldrar, lärare, representanter för HRDC/Proshika och Proshikamedlemmar i byn då verksamheten diskuteras liksom elevens studiesituation.
Varje elev uppmärksammas och är känd i byn. Vid frånvaro tar läraren omedelbart kontakt med hemmet för att ta reda på anledningen till frånvaron och se om den kan avhjälpas. Proshika har fått dra ner på en stor del av NFP-skolorna under de sista åren p.g.a. minskat externt ekonomiskt stöd t.ex. Från utländska biståndsorganisationer. Minskningen beror på att den konservativa regeringen i Bangladesh har stoppat allt externt bistånd till Proshika och inte på biståndsorganisationernas ovilja. Global Learning tillför HRDC/Proshika pengar utanför de av regeringen kontrollerade kontona. Kostnaden för att driva en NFP-skola är 5-6000:- per år och i den summan ingår läromedel till 30 elever, lärarlön och lokal.


Undervisningen bedrivs inom ramarna för den statliga läroplanen vad gäller ämnen och innehåll. Ämnen som förekommer är modersmålet, läsning, skrivning, matematik, bild, musik, landets historia och miljökunskap. Engelska påbörjas under andra året, om möjligt. Skollokalerna är mycket enkla, fyra väggar, en dörr och några fönsteröppningar. Golvet är stampad jord/sand. Väggar och tak är av plåt utom skolan i Kandapara som har tegel+strå-vägg. Skollokalen är ganska mörk utom i Kandapara där stråväggen släpper in mera ljus.
Barnen har inga stolar eller bänkar. De sitter på en smal jutevävsbit på golvet och har sina böcker framför sig. Läraren står och går runt. En liten griffeltavla finns och en kalender. Barnens teckningar hänger på snören som går runt rummethögt uppe på väggen. Att sitta på juteväv på golvet är kallt. Något isolerande material behöver införskaffas som barnen kan sitta på.

En klocka till varje skola är införskaffad och skänktes av ordföranden i Global Learning.
Undervisningen pågår 3-4 timmar varje dag utom fredag. Läraren är från byn där skolan ligger eller från närliggande by. Samtliga lärare har 12 års skolgång bakom sig. Samtliga är unga kvinnor. De har fått viss pedagogisk utbildning genom Proshika och två av lärarna har tidigare erfarenhet av undervisning (se bilagor). Lärarnas lön var 775 taka men den höjdes fr.o.m. januari 2007 till 1000 taka (ca 100 SEK) per månad. Kostnaderna har ökat i Bangladesh och lönen bör ligga i viss paritet.


Elever och lärare trivdes bra i skolan. Eleverna kunde både läsa och skriva enl. lärarna och det såg ut så i deras böcker. Åldern på eleverna varierade från 7-12 år.


Några elever hade slutat skolan sedan starten, vilket var av lite olika anledningar (se bilaga). Några rent fysiska förbättringar är nödvändiga i skolorna och vi diskuterade det vi det möte som hölls med de fyra lärarna, HRDC/Proshika-ansvarig Mr Shahidul Islam och undertecknad. Det gäller till att börja med bättre sittmöjligheter för eleverna, skoluniform/skolkläder, bättre sanitära möjligheter (se bilagor). Vi diskuterade också fördelen med att ha en särskild samarbetspartner mellan skolorna och Global Learning. Mr Shahidul Islam, teamleader för HRDC, är mycket upptagen med administration, organisation och skötsel av HRDC:s konferenscenter i Koitta. En särskild samarbetsperson kan vara pedagog, bör tala bra engelska, vara insatt i utbildningssystemet i Bangladesh inkl. lärarutbildning och utbildningsverksamheten i NFP-skolorna och vara väl känd med Proshikas arbete och målsättningar. Den personen ska också komma till Sverige med jämna mellanrum för att deltaga i svensk undervisning på mellanstadiet, utbyta tankar och idéer, etablera kontakter med lärarutbildare i Sverige. Hon/Han ska också kunna ta med lärare och elever från Bangladesh och då bl.a. kunna agera som tolk. Den "Globala resegrupp" som var i Bangladesh och på HRDC-center, Koitta, november-december 2006 är mycket intresserade av arbetet och inriktningen med Global Learnings verksamhet. En grupp mellanstadielärare och förvaltningspersonal från Växjö vill gärna ha ett utbyte med NFP-skolorna, både på lärar- och elevnivå. Man vill också informera och engagera på lärarutbildningen på högskolan i Växjö. För besökare till HRDC och våra skolor rekommenderar jag att ta med material som kan vara användbart i skolorna. Det kan vara pennor, papper, kritor, vattenfärg alt. fråga i skolan vad man som besökande gäst kan bidra med och sedan inhandla det i Bangladesh.


 

Göteborg 2007-02-13 Karin Söderbaum Ordförande Global Learning

Bilagor
Teachers' Profile of NFP School (Global Learning Supported)
SL no
Teacher's name
Village
Last academic degree
Received training
Experiences
Remarks
1
Farida
Kandapara
class 10
NFPE Teachertraining
Completed two batches
2
Rashida
Barundi
H.S.C
D.O
--
New teacher
3
Shila
Glora
S.S.C
D.O
One year for BRAC NFP School
4
Shahanaj
Janna
S.S.C
D.O
--
New teacher

Some Basic Information of NFP School (Global Learning Supported)
SL no
Village
School started
No of students admitted
Number of students
Remarks
Boys
Girls
Total
Boys
Girls
Total
1
Kandapara
Feb, 2006
16
9
25
16
9
25
2
Barundi
D.O
10
15
25
9
14
23
Two transfers to other schools
3
Glora
D.O
13
17
30
11
17
28
One drop-out migrated. One too minor
4
Janna
D.O
21
9
30
20
8
28
One migrated. One unable to run

COMPARED ADVANTAGES OF NFP SCHOOLS


==> Quality education
==> Timely schooling
==> Good manner by teacher
==> Taking care of students
==> Properly use of materials
==> Accordingly go as schedule
==> Join efforts with teachers, students and guardians SOME CHALLENGES OF NFP SCHOOLS
==> Governmental schools providing monthly money as incentives to their students.
==> Some NGO schools are providing money, dresses and school bags
==> Governmental Schools have more prestige, well furnished buildings, play grounds, sanitarian facilities

SOME ESSENTIAL ISSUES


We had a meeting with four NFP teachers and concerned Proshika management and Global Learning and came to following conclusions

==> Considering life expenses of Bangladesh society teacher salary could be increased from 775 taka to 1000 taka per month from January 2007
==> Arrange convenient seating materials e.g. thicker mattresses or benches
==> Sanitarian possibilities like toilets and water at Kandapara School
==> Common school dress for all the schools could be supplied by Global Learning if the funds allow ( 21000 taka per year )