Vår studieresa till Bangladesh

Fyra lärare och en rektor från Hökerum skola, Ulricehamns kommun, har under två veckor i februari/mars 2013 varit på studieresa i Bangladesh.

Syftet med resan var att fördjupa och utveckla kontakten med och kunskapen om Bangladesh. Intresset för att studera naturvetenskap genomsyrade programmet.

I området runt Manikganj, ungefär 10 mil från huvudstaden Dhaka, har vi sedan tidigare ett hjälp-och samarbetsprojekt med 10 skolor. Vi besökte två skolor och fick bl.a. ta del av en biologilektion. Eleverna och läraren i årskurs 3 diskuterade vad som var levande och icke-levande material i deras omgivning. På eftermiddagen fick vi förmånen att träffa lärare från alla 10 skolor för samtal om undervisning i de naturvetenskapliga ämnena. Lärarna berättade att varje skola bl.a. planterar ett träd ute på ”skolgården”, ibland gör de dramaövningar för att åskådliggöra undervisningen eller de kan göra enkla experiment. Skolorna har begränsad tillgång till utrustning för att experimentera, så vi hade tagit med några enkla experiment och rätt saker för att utföra experimenten som vi överlämnade till skolorna. Mycket intressant och givande att samtala med andra lärare och se hur mycket vi har gemensamt. Vi var väldigt överens om att lärare är nyckeln till att få nästa generation medvetna. Hökerum skola kommer genom brev och teckningar att fortsätta att hålla kontakten med eleverna i dessa skolor.

I Rajshahi besökte vi Thanapara Swallows skola för barn från förskolklass till och med 5an. I den skolan får eleverna också praktiskt träna sig i natur och miljöarbete. De lär sig t.ex. att odla och att bygga staket. Många av elevernas föräldrar arbetar på den lokala hantverksfabriken som vi också besökte. Vi fick se hur processen gick till från bomull till färdig produkt. Fabriken är Fair Trade certifierad, men har tyvärr ingen uppköpare i Sverige. I Rajshahi-området besökte vi också en fabrik som tillverkade juteväv. Ett mycket intressant besök som i både i bullernivå och till sättet att producera, förde våra tankar tillbaka till hur produktion i Sverige gick till för 100 år sedan. Ett annat intressant studiebesök gjordes på en silkesfabrik och vi tog hundratals kort för att kunna visa våra elever allt från silkeslarvens fantastiska arbete till väverskornas flitiga händer och fötter.

Efter 3 dagar i Rajshahi åkte vi vidare till området runt Dinajpur i nord-västra Bangladesh. Här fick vi bl.a. hälsa på hemma hos bonden Abul och hans familj. Abul lät oss hjälpa till att plantera ris vilket var mycket uppskattat både hos oss och hos den stora åskådarskaran vi hade! För fem pedagoger från Sverige är det väldigt lärorikt att vandra runt i små byar på landsbygden i Bangladesh och se hur de tar till vara på allt. Att se och lära hur olika naturtyper och olika årstider används och nyttjas av människorna är för oss mycket viktig kunskap att ta med sig hem. Ett spännande studiebesök gjorde vi på en skola i Dipshika, en skola byggt av naturmaterial som t.ex. bambu och lera. Eleverna fick även här lära sig om natur och miljö på ett praktiskt sätt.

De sista dagarna var vi i Dhaka. Där fick vi uppleva skillnaden mellan landsbygd och en storstad och även kontrasterna inom en storstad. I Dhaka besökte vi ett fritidshem dit eleverna går efter skolan för att få hjälp med läxor och även träna t.ex. engelska och miljömedvetenhet.

På grund av oroligheter i Bangladesh fick vi ställa in besöket på teodlingen och på den stora textilfabriken.

I Hökerum skola kommer vi att starta ett tema-arbete om tyg och kläder där vi får använda oss av alla erfarenheter, kunskaper, tankar, kort och dagboksanteckningar som vi har gjort under vår fantastiska resa till Bangladesh.

Helena, Per-Åke, Joacim, Åsa & Marte