Skolor som deltar aktivt i projektet genom att skänka pengar till skolverksamheten.

Ett varmt tack till alla er som gör och har gjort detta projekt möjligt!

Elof Lindälvs gymnasium, 
Kungsbacka
Greveruds skola,
Oslo
Gårdebyskolan,      
Pajala
Hökerums skola,
Hökerum
Ringsbergskolan,   
Växjö
Lerums gymnasieskola,
Lerum    
Lövskatans förskola,
Luleå
Pajala Centralskola,
Pajala
Skogstorpsskolan,
Eskilstuna
Svartöstadens förskola,
Luleå
Södertörns Friskola,
Stockholm
Tegelviken,
Kvicksund
Törendö Centralskola,
Pajala
Törnströmska gymnasiet,
Karlskrona
Uddevalla Gymnasieskola,
Uddevalla
Vistaholms förskola, skola,
Ulricehamn
Årans förskola,
Luleå
Ätradalens förskolor,
Ulricehamn