April 2019
Nyhetsbrev till dig


På våra förskolor och skolor i Bangladesh pågår verksamheten för fullt.  Nytt för i år är att vi även ger ekonomisk bidrag till en tjejgrupp som organiseras av ett lokalt resurscenter. Cirka 20 tjejer brukar träffas någon gång i månaden för att prata om entreprenörskap, problem och glädjeämnen. Flera av tjejerna äger egna kor eller getter som ger inkomster och några har också fått låna symaskiner för att sy upp kläder för andra i byn. Latika, som arbetar på resurscentret, finns tillgänglig för tjejerna varje dag och många kommer förbi för att få råd eller prata bort en stund.


Till vänster om mig står Nitai som ansvarar för skolorna och till höger om mig står Latika som ansvarar för tjejgruppen


Joacims klass på Äsperedsskolan i Borås har sedan i höstas arbetat flitigt med såväl frågor och funderingar om Bangladesh som praktiskt arbete med att samla in pengar och sprida kunskap om Bangladesh.

Nedan ser ni bild på bland annat armband som har tillverkats och sålt till förmån för våra skolor i Bangladesh. De har också bakat och sålt kakor på personalrummet. De har bakat banglabröd och har blivit inbjudna till förskolan för att berätta om Bangladesh och baka bröd tillsammans med 5 åringarna. Hela texten om det fina arbetet som åk 4 på Äsperedsskolan har gjort hittar ni på hemsidan under tips och ideèr. 

 

Kom ihåg årsmöte/inspirationseftermiddag

 

Varmt välkomna till inspirationseftermiddag och årsmöte i Lärande utan gränser fredag 3 maj kl 13 på Tegelviken skola, Kvicksund, Eskilstuna. Ta med kollegor, vänner och grannar och kom! Anmälan till larandeutangranser@gmail.com senast 29 april.

Program;

13.00 – 13.30:                     Bildspel med Tuhins bilder

Presentation av Skogstorpsskolans arbete med Bangladesh-relaterade frågor

13.30 – 14.00:                     Reseberättelse från Bangladesh i ord och bilder

14.00 – 15.00:                     Bosse Kramsjös betraktelser från Bangladesh

                                            Information om höstens resa till Bangladesh

15.00 – 15.30:                     Fika

15.30 – 17.00:                     Årsmöte i Lärande utan gränser

Kallelse till årsmötet skickades ut med förra nyhetsbrevet och årsmöteshandlingar kommer skickas till dig när du har anmält dig till årsmötet. Det har kommit in ett förslag till stadgeändringar som också skickas ut till årsmötesdeltagarna.