April 2020


Nyhetsbrev till dig


Årsmöte 2020 – på lite annorlunda sätt

Åtgärderna till följd av Corona-viruset är många, en av dessa är att inte träffas till ett fysiskt möte så som vi bjöd in till i förra nyhetsbrevet.
I år genomförs årsmötet torsdag 7 maj kl 16 – 17.30 med ett distansmöte genom mötesverktyget Zoom. Alla som anmäler sig kommer på länken till mötet och årsmötehandlingarna. Maila till
larandeutangranser@gmail.com för att anmäla dig. Vi behöver veta om du skall vara med senast måndag 4 maj. Det innehållsrika och spännande program som vi hade för eftermiddagen 7 maj kommer vi återkomma till vid senare tillfälle. Kallelse till årsmöte finns under rubriken Om oss-Kallelse årsmöte.

 

Våra skolor i Bangladesh

Det var stolta och nöjda lärare och elever som träffades till skolstart i Bangladesh i januari 2020. Tyvärr har också våra skolor fått stänga till följd av Corona-viruset, men lärare, elever och vår koordinator Alam är redo att sätta igång igen så fort de offentliga skolorna öppnar. Eleverna följs upp så gott det går av läraren under tiden de måste stanna hemma.

Den första januari delades det ut böcker och registrerades nya elever på våra skolor och innan dess anställdes tre nya lärare för att sköta verksamheten vid tre nystartade skolor. Dessa lärare har bland annat fått observera och lära av vår mest erfarna lärare Mrs Kulsum som visade böcker och metoder för våra nya lärare. 


Lärare och skolbyggnad vid Shankapur primary school.


Överlämnande av böcker vid Raghunatpur primary school. Till vänster ser ni läraren Mrs Kulsum och bredvid står vår duktiga koordinator Alam. Det var en ovanligt kall januari i Bangladesh i år så tjocka kläder var nödvändigt tyckte både vuxna och barn som är mer vana vid 25 grader än 15!

Medlemsavgiften

Vi har kommit en bit in i 2020 och det är dags att betala medlemsavgiften. Du betalar in din medlemsavgift till bankgiro 5780-4114. För hela familjen kostar medlemskap 300 kronor, enskilda medlemmar 150 kronor och för studenter/elever 50 kronor. Ditt bidrag genom medlemskap betyder mycket. Tack för att du väljer att vara medlem i Lärande utan gränser.

 

Du är alltid välkommen att maila frågor, önskemål och synpunkter till larandeutangranser@gmail.com

Vi finns också på Facebook och Instagram @larandeutangranser samt att du gärna också får besöka hemsidan www.globallearning.se