Bangladesh har 5-årig, obligatorisk, avgiftsfri grundskola.

Drop out skolor NFP-skolor
Många elever avslutar aldrig den utbildningen t ex för att de måste bidra till sina familjers försörjning.
Proshika startade ett utbildningsprogram för att ge dessa barn den utbildning de missat.
Programmet som kallas NFPE (Non Formal Primary Education) ger full grundskolelutbildning på fyra år.
Målgruppen är barn i åldern 8-11 år, speciellt flickor från fattiga familjer.

En lärare ansvarar för en skola med 30 elever under en treårsperiod. Samtliga lärare i de skolor Lärande utan gränser stöder har 12 års skolgång bakom sig. Samtliga är unga kvinnor. De har fått viss pedagogisk utbildning genom Proshika och två av lärarna har tidigare erfarenhet av undervisning.

Eleverna i NFPE-skolor är ofta lite äldre en de i vanliga skolor, de är mer motiverade och pedagogiken är anpassad så att man kan gå fortare fram.
Man har längre skoldagar och terminer och kortare lov vilket gör att man kan klara av utbildningen på fyra år istället för fem.

Elever från NFPE-skolor kan läsa vidare i åk 6 i den vanliga skolan.70-80 % av barnen som går ut NFPE-skolor fortsätter i secondary school och de flesta lämnar skolan med goda studieresultat

De goda resultaten beror bland annat på den speciella pedagogik man använder: Eleverna sitter i U-form så att lärarna lätt kan ägna alla elever lika mycket uppmärksamhet.
Läraren och eleverna samarbetar och tar intryck av varandras erfarenheter.
Läraren och eleverna har en nära relation och atmosfären i klassrummet är mycket informell.
Man använder olika metoder som sagoberättande, praktiska övningar, rollspel, bild och studiebesök.