I Bangladesh samarbetar vi med lokala organisationer för att driva skolor, förskolor och aktivitetscenter.

 

Kostnaden för att driva en lokal byskola med 50 elever är ca.

10 000 svenska kronor pr. år. I kostnaden ingår läromedel, en enkel skollokal och lärarlön. Genom organisationen Agrogoti ger Lärande utan gränser 150 barn en möjlighet till 5 års grundutbildning.

 

Bloom är ett aktivitetscenter för barn med funktionsnedsättning. Barnen får komma till aktivitetscentret för att lära sig läsa, skriva och räkna, samt leka, måla och fika tillsammans. Centret har verksamhet för ca. 15 barn och drivs med stöd från Lärande utan gränser.

 

I byn Thanapara ligger en skola med ca. 250 elever från årskurs 1 till 5 samt förskola och fritids. Skolan skiljer sig lite från andra byskolor då den är stor och det finns elekticitet på skolan. Skolan har av Lärande utan gränser fått 2 datorer och en liten utbildning i att använda dessa.