Medlemsavgift 2021:


Familjemedlemsskap: 300 kronor


Enskild medlem: 150 kronor


Studerande: 50 kronor


Ditt stöd betyder så mycket!


Sätts in på bankgiro: 5780-4114
2021 års almanacka

Skicka beställning till

larandeutangranser@gmail.com

kostnad 100kr +porto