Augusti 2020


Nyhetsbrev till dig


Verksamheten I början av maj hade vi årsmöte i Lärande utan gränser genom zoom. Tekniken fungerade för de flesta (med hjälp från snälla medhjälpare). Verksamhetsberättelsen visar på stor aktivitet och engagemang både i Bangladesh och i Sverige. Vi har nu 12 klasser på 6 skolor i Sathkira, 1 förskolegrupp och ett fritidshem i Dinajpur.

I styrelsen sitter 

 • Elin som är lärare på Skogstorpskolan och ”mamma” till Bangladeshresenären Slokis.
 • Ulrika och Sabine som båda är specialpedagoger på Tegelviken skola och erfarna LUGare.
 • Bosse som har arbetat i, för och med Bangladesh i ”hundra år”.
 • John som fick åka som elev till Bangladesh och som har kvar sitt intresse och engagemang.Helena som jobbar på Vistaholm och ser möjligheter till att arbeta med Bangladesh i så många sammanhang.
 • Gith som bor i Luleå och som har tagit sig an hemsidan och sociala medier på ett så bra sätt.
 • Daniel som några år efter han hade kommit hem från första resan till Bangladesh hörde av sig och ville engagera sig.
 • Susanna som gärna och ofta får med sig elever i Bangladesh-engagemanget.
 • Marte som är ordförande i föreningen och något beroende av att få sitta i ett klassrum på en av våra skolor.

  Våra skolor/förskola och fritidshem i Bangladesh
  Under sommaren har eleverna på skolorna i Sathkira haft hemundervisning. Lärarna och Alam (samordnare) har cyklat runt med läxor och uppgifter till eleverna. Detta har blivit mycket populärt och ett bra sätt att hålla kvar vid både kunskaper och rutiner i Corona karantän.
  Hör av dig om du vill ha några korta filmer från klassrummen (innan Corona) och besök hemma hos elev (hemundervisning). Alam har tillgång till både smartphone och dator så det är fullt möjligt att skicka någon filmhälsning från svenska elever också.Lärarna har träffats och delar med sig av ett foto från ett månadsmöte.

  Sathkira drabbades hårt av den cyklon som rammade Bangladesh och Indien i juni. Som tur är så blev det inga skador på elever, lärare eller skolbyggnader, men t.ex. fick en av våra lärare taket på huset förstört. På förskolan och fritidshemmet i Chilahati (Dinajpur) har det också varit ”distansundervisningen”. Läraren har besökt barnen och hjälpt till med uppgifter. En utmaning som läraren hälsar genom Kamal och organisationen Sunflower är att föräldrarna inte kan hjälpa och stödja barnen i hemuppgifterna och det är ju också yngre barn som inte själva kan läsa och skriva. I tider då det har blivit ”rätt och riktigt” att hålla sig på distans och där varje land/region/samhälle sätter upp regler för egen del är det viktigt att vi inte tappar bort förståelse, engagemang och kunskap för, om och till varandra. Vi behöver kanske tänka ut nya sätt att genomföra julmarknader till förmån för Bangladesh på eller ha tålamod med resplaner, men det finns alla möjligheter att fortsätta samtala, visa bilder, dela filmer, starta digitala insamlingar och temaområden med anknytning till Bangladesh.


  Du är alltid välkommen att maila frågor,

 • önskemål och synpunkter till larandeutangranser@gmail.com

  Vi finns också på Facebook

  https://www.facebook.com/globallearningLUG/?ref=page_internal

  och på Instagram

  https://www.instagram.com/larandeutangranser/?hl=sv

  @larandeutangranser