Välkommen till Global learning

Lärande utan gränserGlobal learning/Lärande utan gränser är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som är öppen för alla som är intresserade av utvecklingssamarbete med utbildning och lärande i fokus.

Föreningen arbetar för att stärka engagemanget för utvecklingsfrågor bland alla som verkar inom utbildningssektorn. Föreningen har som uttalad målsättning att utveckla och stödja projekt kring formellt och informellt lärande i utvecklingsländer.
Läs mer om vårt samarbete i Bangladesh och om våra projekt.

Arbetet med internationalisering och att utveckla kunskap om "hållbar utveckling" har under de senaste decennierna varit ett centralt inslag i det svenska skolväsendet. Att stödja och arbeta med utvecklingsprojekt i ett annat land medför att kunskaperna ökar om det globala samhället och dess förutsättningar.

Genom att förankra ett utvecklingsprojekt i skolvardagen skapas även möjligheter att i praktisk handling visa solidaritet med barn och ungdomar i andra samhällen. Samtidigt skapas förutsättningar för att fördjupa förståelsen av en god utbildning och betydelsen av det "livslånga lärandet" även i Sverige.