Verksamhetsberättelse Lärande utan gränser 2012

Lärande utan gränser(LUG) har under 2012 fortsatt att stödja tio NFP skolor i Bangladesh. Varje skola innehåller en klass bestående av 30 elever. Samtliga skolor är belägna i närheten av Koitta, Saturia district, Manikganj.

Det har varit ett turbulent år vad gäller ledningen inom Proshika och på Koitta. Shahid Islam är sedan hösten återigen General Manager på Koitta.

Mr Harun har under året varit kvar som academical supervisor för våra tio skolor. Han har besökt skolorna och deltagit i lärarträffar. Halva hans lön betalas av LUG.

Fuzlo Haque har under några månader fortsatt sitt arbete som logistical supervisor. Han har besökt skolorna och sett över skolmiljön. Hans lön betalas av LUG.

Vi har haft 4 styrelsemöten under året. Dessa möten har varit välbesökta.

Utöver dessa möten har även några beslut fattas via mailmöten.

Föreningens årsmöte hölls i mars.

Lärare från Hökerums skola besökte under våren Bangladesh. De besökte några av våra tio skolor. De initierade också ett utbyte av teckningar/korta texter mellan elever i Bangladesh och elever i Sverige.

Tegelviken ordnade återigen en uppskattad och välbesökt julmarknad som inbringade stora inkomster till LUG.

Hökerums skola anordnade temadagar omkring Bangladesh där det tillverkades leksaker med anknytning till Bangladesh. Leksakerna såldes sedan på en vårmarknad.