2005

Lärande Utan Gränser, LUG, bildades 2005-10-19.
Föreningen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Det konstituerande mötet hölls på Wennströmska skolan i Västerås.
Se f.ö. protokoll från mötet och stadgar för Lärande Utan Gränser / Global Learning, (bil. 1 och 2). Föreningens första projekt är ekonomiskt stödja s.k. NFP (Non Formal Primary )-skolor i Bangladesh genom samarbete med organisationen Proshika / HRDC (Human Resources Developing Center).
Skolorna bedriver 3-årig utbildning och ger motsvarande 5-årig grundläggande skolkompetens.
Utbildningen kan bedrivas på kortare tid tack vare den pedagogiska metoden och mycket motiverade elever.
70 % av eleverna ska vara flickor då flest flickor lämnar skolan i förtid.
En stor del av eleverna lämnar grundutbildningen med goda resultat och fortsätter till vidare utbildning.
Varje skola har 30 elever och 1 lärare. LUG har beslutat att stödja den här skolverksamheten med 25.000:- per år under 6 år.
Fem skolor i Sverige har förbundit sig att åstadkomma 5000:- per år.
Personal på skolorna är medlemmar i LUG.
Aktiviteter av olika slag, på skolorna, ger möjlighet till engagemang, intresse, kunskaper och att pengar samlas in. Samarbetet med Proshika ska också innehålla ett personellt utbyte. Både vad gäller lärare, medlemmar i Proshika och LUG samt av skolelever. 2004 företogs en resa till Bangladesh i Global Skolas regi.
Efter den resan bildade de som deltagit föreningen LUG. I september 2005 besökte Sumona Rani Das, Socio Economist, Proshika, Sverige och deltog i en utvärdering och uppföljning av Global Skolas reseverksamhet men besökte också flera av de skolor som varit i Bangladesh året innan. I januari 2006 åkte representanter för LUG och Bräckegymnasiet till Bangladesh.
Ett avtal skrev mellan Lärande Utan Gränser / Global Learning och HRDC. (se bil. 3).
Fyra NFP-skolor (120 elever) har startat i trakten av Koitta, ca 6 mil sydväst om Dhaka. De startade i månadsskiftet januari-februari 2006 och enl. rapporter från HRDC fungerar de väl. Tegelviksskolan i Eskilstuna, Vellinge Gymnasium och Bräckegymnasiet har ansökt om medel för att kunna besöka Bangladesh / Koitta / HRDC i november 2006. Både lärare och elever hoppas kunna resa. Bl.a. ska eleverna bygga en NFP-skola och material till den skolan ska finansieras av LUG. Under året har flera aktiviteter skett på de till LUG anslutna skolorna i Sverige - temadagar, föräldrainformation, utställningar, information till andra skolor , till Global Skola, - för att väcka intresset för Bangladesh och vårt åtagande där och för att få ihop till den finansiering vi åtagit oss. Också för att få fler medlemmar till föreningen.LUG har öppnat en hemsida under adressen www.globallearning.se, där föreningen presenterar föreningen och dess mål och syfte.
Vi informerar också om medlemsavgifter och hur dessa betalas in.
Föreningen har ett bankkonto i Handelsbanken och ett bankgiro. (se bil.4).Göteborg 2006-05-02Karin Söderbaum Ordförande i Lärande Utan Gränser / Global Learning